Ing. Emil Burák, PhD.

Ing. Emil Burák, PhD.

vyše 30 rokov praxe, nadšený vzdelávač, ekonóm, manažér, pragmatik, erudovaný lektor a plodný autor (22 kníh, vyše 1900 odborných článkov). Tiež autor knihy „KOMUNIKÁCIA v konflikte a kríze“.

V rámci sebarealizácie sa usilujem radšej tvoriť ako troviť, pričom v pokore sa usilujem napĺňať v živote heslo, že radšej ako sa trápiť nad tým, že nie som dokonalý, je tešiť sa z toho, že som každý deň dokonalejší. Krédo: Komunikácia v najširšom slova zmysle sú vzťahy, ale tie sú dnes zložité. Preto ich treba kultivovať najmä živou komunikáciou (osobne) v reálnom svete, nie neživou komunikáciou (neosobnou) vo virtuálnom svete (emaily, facebook a sociálne siete). 

 • Profesné skúsenosti

  Emil Burák má doteraz za sebou vyše 25-ročnú pracovnú kariéru, z toho najviac pracoval v sektore služieb, financií a riadení. Z toho 10 rokov ako topmanažér v privátnom sektore (banky) v Bratislave a štátnom sektore (dane) v Banskej Bystrici. Pracoval v rôznych funkciách – ako obchodník (Reštaurácie D. Kubín 1985 - 1990), kontrolór (Daňový úrad D.Kubín 1990 - 1997), ako bankový a finančný manažér v rokoch 1997 - 2002 v Bratislave (napr. riaditeľ controllingu, viceprezident banky, generálny riaditeľ sekcie banky, branch manager pre retail), ekonomický riaditeľ televízie, od februára 2003 ako námestník generálneho riaditeľa Daňovej správy SR pre kontrolu a exekúciu. Tri roky (2003 - 2005 Fakulta financií) učil externe na Univerzite Mateja Bela v B. Bystrici.

  Z toho v daňovej oblasti:
  Doteraz v daňovej oblasti odpracoval 16 rokov (7 rokov ako kontrolór, 4 roky ako manažér - námestník GRDRSR pre kontrolu daní a daňovú exekúciu, 4 roky ako metodik vzdelávania).

  V minulosti (od septembra 2006 - doteraz) pracoval v oblasti vzdelávania (Daňová škola DRSR v B. Bystrici), bol členom medzinárodnej expertnej skupiny EÚ - v rámci projektu FISCALIS pre oblasť vzdelávania. V súčasnosti (od októbra 2010) pracuje v oblasti manažmentu ako Riaditeľ Pracoviska DRSR Banská Bystrica. Súčasne ako autor, nezávislý ekonomický publicista - píše do niekoľkých časopisov najmä k problematike daní, financií, manažmentu a riadenia výkonov.
 • Publikačná činnosť

  Celkovo doteraz: 11 kníh a vyše 1000 odborných článkov orientovaných na ekonomiku, riadenie, dane, podnikanie a sebariadenie.

  Knihy:

  Dane na hrane (2000, Sepi Žilina)
  Daňová optimalizácia (2002, EPOS Bratislava)
  Automanažment podnikateľa (2003, EPOS)
  Daňové plánovanie a daňové výdavky (2004, EPOS)
  Pohodou k prosperite - Wellness a Carpe Diem (2005, TESFO Ružomberok)
  Pohodou k prosperite II. - Slovenský profesoring šťastia (2006, TESFO)
  Pohodou k prosperite III. - Univerzita života (TESFO, Ružomberok 2007)
  Pozitívne myslenie - Ako začať (EUGENIKA Bratislava 2008)
  Peniaze - Rady a inšpirácie k osobným a rodinným financiám (2008)
  KRÍZA ako výzva, šanca a príležitosť (Eugenika Bratislava 2009)
  KREATIVITA tvorivosti, TVORIVOSŤ kreativity - (e-book, elektronická kniha, Elita Bratislava 2011)

  Články:

  Vyše 1000, v roku 2007 aktuálne príspevky - napr. v Eurobiznise, Hospodárskych novinách, Manažment, mzdy a financie, Profite, Verejná správa, Produktivita a inovácie, atď.

  Projekty:

  Zvýšenie efektívnosti daňovej kontroly Daňovej správy SR z 20% v roku 2003, na 60% v roku 2004 - 2005 (najmä cez Vytvorenie systému merania výkonov pre jednotlivcov i kolektívy),

  Vybrané knihy a články sú využívaným podkladom pre SAV - Jazykovedný ústav v rámci projektu tzv. Národného korpusu,

  POHODOU K PROSPERITE I-III.(2005-2007) – Trilógia pragmatickej učebnice Life manažmentu v SR. Individuálny projekt s cieľom obrody celoživotného poradenstva a motivačno-pozitívneho hodnotového rozvoja osobnosti k zvýšeniu efektívnosti osobnej výkonnosti a zlepšeniu individuálnej personálnej stratégie

  AUTORSKÉ RUBRIKY A MOTIVAČNÉ PREDNÁŠKY – najmä k sebariadeniu a riadeniu: Life manažment 2007 (Celoročná rubrika v časopise Profit ), Personálna miniškola 2008 (Celoročná rubrika v Profite) a Miniškola pragmatizmu 2008 (www.partnersgroup.sk)

Zoznam školení lektora Ing. Emil Burák, PhD.

 • viac
  BRATISLAVA - SEBAROZVOJ podľa Buráka alebo Ako sa úspešne reštartovať 3.6.2021
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - KRÍZOVÁ KOMUNIKÁCIA – predchádzanie konfliktom pre štátnu a verejnú správu, vhodné aj pre firmy 24.6.2021
  Cena 114 € (vrátane DPH)
 • viac
  BRATISLAVA - UČITEĽ TRETIEHO MILÉNIA – inšpirácie pre OSOBNÉ PLÁNY ROZVOJA PEDAGÓGOV 10.6.2021
  Cena 108 € (vrátane DPH)

Partneri

Viac