Ing. Emil Suchánek

Ing. Emil Suchánek

dlhoročné pracovné skúsenosti na rôznych pozíciách. Špecializuje sa na Manažérske poradenstvo, analýzy tréningových potrieb, koučovanie, vyhľadávanie, výber a hodnotenie zamestnancov (asesment), mystery shopping, tréningy manažérskych a predajných zručností– soft skills, finančno-ekonomické riadenie, manažment zmien,strategický a projektový manažment, zlepšovanie kvality, RĽZ, Lean manažment a iné.

 • Profesné skúsenosti

  2007 - súč. : majiteľ a konateľ spoločnosti s r.o. so zameraním na vzdelávanie a poradenstvo, lektor v oblasti soft skills a finančno-ekonomického riadenia v rozsahu 600 - 1 100 lektorských hodín ročne, organizačný poradca, asesor, kouč
  2016 - 2018 zároveň externý senior recruiter a tímový kouč Lugera & Maklér, Trenčín
  1997 - 2007: SZČO – lektor v oblasti soft skills a finančno-ekonomického riadenia v rozsahu cca 800 lektorských hodín ročne, tréner manažmentu a poradca v oblasti riadenia, asesor, kouč
  1996 - 1997: Europeum, a.s. Nová Dubnica - Obchodný riaditeľ
  1995 - 1996: MATADOR Machinery, a.s. Dubnica n./V. – ved. odboru Rozvoj personálu a riadenia, člen Dozornej rady (DR)
  1980 - 1995: ZTS Dubnica, š.p. Dubnica n./V.
  1990 - 1995: námestník pre správu majetku a riadenie, predseda DR
  1980 - 1990: samostatný analytik-programátor, projektant systémov riadenia

Partneri

Viac