Jan Jedlička

Jan Jedlička

Absolvent odboru politickej a kultúrnej geografie a odboru marketingových komunikácií. Patrón projektu zdieľaného katalógu dodávateľov BASE a nadšený podporovateľ "digitálnej revolúcie" v oblasti riadenia nákupu a marketingu dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Pomáha pri implementácii elektronických nástrojov na zber dát, vyjednávanie a správu dodávateľského portfólia do nákupných procesov v privátnom aj verejnom sektore. Na školeniach a autorských seminároch sa usiluje o šírenie inovatívnych postupov a myšlienok spojených s elektronizáciou nákupu alebo zákaziek vo verejnom obstarávaní za pomoci tipov a trikov z praxe. Podieľa sa na vývoji sw JOSEPHINE pre český a slovenský trh. Baví ho imaginovať víziou úspechu a následne dohliadať na jej zhmotnenie a má záľubu vo vyprecizovaných, sémanticky kondenzovaných vetných spojeniach a absurdnom humore, ktorému často nerozumie ani on sám.

Partneri

Viac